REGLEMENT SCHRIJFWEDSTRIJD VALENTIJNPRIJZEN

Doelstelling

Het doel van het Valentijn boekenfestival is meer bekendheid te geven aan romans en beginnend schrijftalent kansen te bieden door middel van een verhalenwedstrijd in deze categorie.

Prijzen
 1. De hoofdprijs is 250 euro voor het winnende verhaal.
 2. De hoofdprijswinnaar krijgt een uitgeverscontract inclusief redactie aangeboden voor een roman in het romantische genre, dat als boek, e-boek en als luisterboek op de markt wordt gebracht. Aangeboden door Uitgeverij Ellessy en LuisterEffect.
 3. Iedere deelnemer ontvangt een juryrapport van een deskundige juryleden. Het Valentijn boekenfestival 2024 wordt op 11 mei 2024 in Ermelo gehouden, waar ook de prijsuitreiking van de verhalenwedstrijd zal plaatsvinden. Deelnemers aan de wedstrijd ontvangen een gratis toegangsbewijs ter waarde van € 12,50 euro.
Deelname
 • Het thema van de verhalenwedstrijd 2024 is: ‘Ik vertrek’. Daar kunnen de mooiste verhalen voor bedacht worden! We wijzen op respect, geen schuttingwoorden en geen discriminatie.
 • Voorwaarde is dat het thema duidelijk naar voren komt en dat de woorden ‘Ik vertrek’ minimaal 1 keer dient voor te komen in een dialoog.
 • Deelnemende verhalen bevatten tussen 1.500 en 2.500 woorden. De titel en het pseudoniem tellen mee met dit totale aantal.
 • Een ingestuurd verhaal geldt als definitief. Verhalen moeten door de auteurs goed worden gecontroleerd op spelling, grammatica en interpunctie. Dialogen/ alinea’s niet laten inspringen. Aanleveren in Times New Roman 12 pnts, regelafstand 1,5 en geen kleur gebruiken.
 • Ieder verhaal moet voorzien zijn van een onherleidbaar pseudoniem. Je eigen naam vertalen is niet toegestaan. Ook mag het pseudoniem niet lijken op je eigen naam. Als eerste schrijf je je pseudoniem en daaronder de titel van je verhaal.
 • De titel van je verhaal mag niet gelijk zijn aan het thema.
 • Het is niet toegestaan illustraties, kop- of voetteksten te gebruiken. Ook zijn cursieve letters niet toegestaan.
 • Deelname: €12,50 euro per ingestuurd verhaal.
 • Bij meerdere verhalen gelden verschillende pseudoniemen.
 • Het auteursrecht blijft van de deelnemende auteurs.
 • Het exploitatierecht van de ingezonden verhalen komt toe aan Uitgeverij Ellessy en LuisterEffect, eigen imprints van ClusterEffect. Het verhaal moet een afgerond verhaal zijn. Stuur geen fragment van een langer manuscript in.
 • Inzendingen mogen niet eerder zijn gepubliceerd.
Inzenden en deadline
 • Het inzenden van je verhaal kan vanaf 1 december 2023.
 • De uiterste deadline is 31 januari 2024 23.59 uur.
 • Gebruikte pseudoniemen dienen niet kenbaar gemaakt te worden tot en met de prijsuitreiking.
 • In de e-mail geef je ook je echte naam aan en je volledige adresgegevens op. Je krijgt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging per e-mail. Dit kan soms een paar dagen duren.
Wedstrijdverloop
 • De juryleden krijgen de verhalen anoniem te lezen.
 • De juryleden beoordelen de verhalen en schrijven bij ieder verhaal een juryrapport, waardoor de deelnemer meerdere rapporten ontvangt. Het auteursrecht van de juryrapporten behoort toe aan de juryleden. Op basis van de beste beoordelingen wordt de prijs bepaald.
 • De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het Valentijn boekenfestival op 11 mei 2024. Locatie: Zalencentrum te Ermelo.
 • Van de beste verhalen verschijnt een boek, e-boek en luisterboek. De schrijvers in de bundel krijgen het fysieke boek gratis toegezonden of uitgereikt op 11 mei 2024. De auteursroyalty’s worden overmaakt aan het goede doel: Villa Pardoes www.villapardoes.nl.
Slot
 • Verhalen die niet voldoen aan het reglement, worden gediskwalificeerd en dingen niet mee voor de hoofdprijs. De deelnemer ontvangt dan geen restitutie van het inschrijfgeld.

 • In de gevallen waarin het reglement niet is voorzien, beslist de organisatie.

Verhaal insturen

Stuur je inzending naar info@kirstinschrijft.nl